බැනරය

සීසන්ස් උපන්දින සාදය

අපගේ සමාගම Mefapo යනු සේවකයින්ගේ සුභසාධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන කර්මාන්ත ශාලාවකි.සෑම වසරකම කාර්තුවකටම, අපි මේ මාස තුන තුළ උපන්දිනය ඇති පුද්ගලයා වෙනුවෙන් සාදයක් පවත්වමු.

උපන්දින සාදය_1

වැඩි කල් නොගොස් සාදය සුපුරුදු පරිදි අප්‍රේල් සිට ජුනි දක්වා පැවැත්විණි.

සියලුම සේවකයින් එකට රැස්වී, උපන් දින ගීතයක් ගායනා කරමින් සැමරීම සඳහා මෙන්ම රසවත් යමක් අනුභව කළහ.

උපන්දින සාදය_3

ඊළඟ සැමරුම සඳහා බලා සිටිමු!


පසු කාලය: ජූලි-26-2022
nav_icon