දිගු දිලිසෙන රැලි සහිත හිසකෙස් ඇති Brunette කාන්තාවක්

හිසකෙස් වර්ණ ස්ප්රේ

  • සියලුම වර්ණ ලබා ගත හැකිය වර්ණ තාවකාලික හිසකෙස් සායම්

    සියලුම වර්ණ ලබා ගත හැකිය වර්ණ තාවකාලික හිසකෙස් සායම්

    මෙය ඉවත දැමිය හැකි, තාවකාලික හිසකෙස් වර්ණ ඉසින වේ.වර්ණ 18 ක් ඇත, වර්ණ විලාසිතාමය හා ලස්සනයි.

    නවතම මෝස්තරය සමඟින්, හිසකෙස් වර්ණ ඉසින ඔබේ හිසකෙස් වහාම වර්ණය වෙනස් කරනවා පමණක් නොව, කොණ්ඩා මෝස්තරය නිවැරදි කරයි.තාවකාලික හෙයාර් ස්ප්‍රේ එකක් පහසුවෙන් යෙදිය හැකි අතර තනි ෂැම්පු එකකින් ඉවත් කළ හැක.

nav_icon